«Vorige bericht

Gebied voor natuurbegraven verkleind

Deel dit bericht op

Op basis van de opgehaalde input op de informatiebijeenkomsten is er voor gekozen om het gebied voor natuurbegraven te verkleinen van 18 naar 10 hectare. Naast het feit dat meerdere mensen het gebied waar natuurbegraven mogelijk zou zijn te groot vinden, is met name het idee van begraven in het bos waar veel gerecreëerd wordt niet gewenst.

Voor nu betekent deze inbreng daarom dat we ons voor de gronden waar natuurbegraven mogelijk zal zijn, richten op de akker- en graslanden. In dit aangewezen gebied wordt op maximaal 10% van de grond daadwerkelijk begraven. Daarmee wordt op een groot deel van de Danikerberg niet begraven. Daarnaast daalt het aantal natuurgraven (in een periode 30 van 40 tot jaar) van 6000 naar 3700 en het aantal en jaarlijkse begravingen.

De natuurambities voor de gehele Danikerberg blijven bestaan. Verkleining van het gebied waar natuurbegraven kan worden, betekent wel dat een deel van de ambities minder snel waargemaakt kan worden of bijgesteld moet worden.

In onderstaande kaart wordt duidelijk welk deel van de Danikerberg het betreft.

Deel dit bericht op
«Vorige bericht

© 2024 Danikerberg.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring