Denk mee

De Danikerberg is een prachtig natuurgebied dat van onschatbare waarde is voor omwonenden. We vinden het belangrijk om hen nadrukkelijk bij het natuurgebied te betrekken. We vragen daarom om hun kennis, ervaringen en hulp bij de ontwikkeling van het natuurgebied. Op deze pagina lees je hoe je mee kunt denken!

Met de omgevingsdialoog nemen we belanghebbenden graag mee in onze ambities en gaan we in gesprek over de vragen die leven. Zo krijgen we steeds meer zicht op welke wensen en aandachtspunten er zijn. Deze willen we zoveel mogelijk meenemen bij de plannen voor de inrichting van het gebied.

De omgevingsdialoog tot nu toe

We zien dat de betrokkenheid bij de Danikerberg groot is en dat waarderen we. De inbreng die we ontvangen helpt ons om samen tot een goed plan te komen.

Uit de bijeenkomsten en gesprekken die al zijn geweest, blijkt onder andere dat meerdere mensen het gebied waar natuurbegraven mogelijk zou zijn zoals in het eerste globale schetsontwerp is ingetekend, te groot vinden. Met name het idee van begraven in het bos, waar veel gerecreëerd wordt, vindt men niet gewenst.

Dit betekent dat we ons voor de gronden waar natuurbegraven mogelijk zal zijn, richten op de akker- en graslanden. In dit aangewezen gebied wordt op maximaal 10% van de grond daadwerkelijk begraven. Daarmee wordt op een groot deel van de Danikerberg niet begraven en daalt ook het aantal natuurgraven en jaarlijkse begravingen.

Onze natuurambities voor de gehele Danikerberg blijven bestaan. Verkleining van het gebied waar natuurbegraven kan worden, betekent wel dat we een deel van onze ambities minder snel waar kunnen maken of zullen moeten bijstellen.

Hoe gaan we verder?

Wij hebben op de bijeenkomst op donderdag 25 januari 2024 veel vragen, zorgen en wensen van de aanwezigen opgehaald. De betrokkenheid bij de Danikerberg is groot en dat betekent dat we veel inbreng hebben mogen ontvangen.

Voordat wij het gesprek met de omgeving voortzetten, willen wij graag de onderwerpen waar veel vragen of zorgen over leven nader uitwerken. We willen zorgvuldig omgaan met wat er bij de omgeving leeft. Dat betekent dat we de ruimte en tijd willen nemen om hier mee aan de slag te gaan. Zodra wij zover zijn, informeren wij via onze nieuwsbrief over het vervolg van het gesprek met de omgeving. Ditzelfde geldt voor ons initiatief om enkele wandelingen door het gebied te organiseren. Wij houden je hier via onze website en nieuwsbrief van op de hoogte.

Bekijk de video die in 2023 is opgenomen op natuurbegraafplaats Mookerheide.

© 2024 Danikerberg.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring