Natuurbegraven

De ambitie is om een deel van de Danikerberg in te richten voor natuurbegraven. Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland bieden hier mensen een laatste rustplaats. De graven gaan op in de natuur.

Eeuwigdurende grafrust

Op een natuurbegraafplaats staat de natuur voorop. Dat betekent dat de natuur bepaalt waar wel en waar niet begraven kan worden. De natuurgraven liggen verspreid over het gebied. Zonder grafsteen, in het begin slechts gemarkeerd met een optionele houten boomschijf. De graven worden nooit geruimd. Dit biedt zekerheid dat ook de natuur er voor eeuwig blijft bestaan. Hoe de recreatieve (her)inrichting binnen het natuurgebied eruit komt te zien (waar wenselijk en mogelijk), willen we samen met u en andere betrokkenen bepalen.

Natuurbescherming

Door toevoeging van natuurbegraven maken we uitbreiding en versterking van de natuur op de Danikerberg mogelijk, net als uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden. Door kleinschaliger en intensiever beheer, kunnen we onze ambities hierin versneld realiseren. Hiermee voorzien we eveneens in een wens van mensen voor een laatste rustplaats in de natuur. Doordat mensen uit de omgeving hier begraven kunnen worden, wordt de binding van hun naasten met het natuurgebied verstevigd.

Dankzij natuurbegraven maken we de omgeving mooier, groener en gevarieerder. We ontwikkelen een gevarieerd natuurgebied, met bos, vrijstaande bomen en kruidenrijk grasland. Hiervan zullen onder andere vlinders, wilde bijen, planten en vogels als; bruin zandoogje, grote ratelaar, margriet en groene specht profiteren.

Natuurbegraven Nederland

Uniek is dit natuurproject niet. Natuurbegraven Nederland biedt (samen met Natuurmonumenten) natuurliefhebbers een laatste rustplaats in zes natuurgebieden, verspreid over Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. De zes gebieden laten zien dat natuurbegraven, mits het op de juiste wijze gebeurt, kansen biedt voor de natuur. Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland willen gezamenlijk natuur behouden, versterken en op de Danikerberg zelfs nieuw ontwikkelen.

© 2024 Danikerberg.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring