Recreatie

Danikerberg is een geliefd recreatiegebied bij omwonenden. Om deze reden willen we de beleefbaarheid en recreatiemogelijkheden versterken. Niet alleen door de kwaliteit van de huidige mogelijkheden tot recreatie te verbeteren, maar ook door nieuwe paden aan te leggen in het deel van de Danikerberg dat nog wordt omgevormd van landbouwgrond en grasland naar natuurgebied.

Samenwerking

In samenwerking met betrokken recreanten uit de omgeving denken we na over de best mogelijke invulling van recreatie op de Danikerberg. Denk hierbij aan het scheiden van diverse recreatiestromen en het ontzien van kwetsbare delen in het gebied. Door middel van informatie- en meedenkavonden maken we het mogelijk om een zo gebalanceerd mogelijk inzicht te krijgen in de wensen, mogelijkheden en knelpunten die de inrichting van recreatie op de Danikerberg met zich meebrengt.

© 2024 Danikerberg.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring