Procedure

Om nieuwe natuur te realiseren en in de natuur te mogen begraven is een omgevingsvergunning van de gemeente Beekdaelen nodig. Voor de ruimtelijke procedure hebben we op 5 juni 2023 een officieel verzoek ingediend bij de gemeente Beekdaelen. Hieraan voorafgaand zijn we eerst in gesprek gegaan met betrokkenen van de gemeente en met de omgeving. Voor direct omwonenden en andere belanghebbenden hielden we gespreksavonden op 1 maart en 9 mei 2023.

De gemeente Beekdaelen heeft ons in september 2023 laten weten dat zij ons initiatief een positieve ontwikkeling vindt en daarmee hebben we “groen licht” gekregen om ons planvoornemen verder uit te werken. Voordat we ons verzoek voor wijziging van het omgevingsplan kunnen indienen, volgt een aantal stappen.

De eerste stap is meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden die het gebied biedt voor inrichting, aanrijroute en eventuele bebouwing en het maken van een passend landschapsontwerp. In deze fase zitten we nu. Het plangebied is en wordt nog verder geïnventariseerd en er worden onderzoeken uitgevoerd. Zo hebben we op de bestaande ontsluitingswegen al verkeerstellingen laten uitvoeren.

Onder begeleiding van HeusschenCopier Landschapskracht wordt een passend landschapsontwerp voor het gebied gemaakt, in afstemming met de omgeving. Op basis van het samen gemaakte ontwerp voeren we verschillende onderzoeken uit. Zo weten we of het ontwerp uitvoerbaar is of dat er nog enkele aanpassingen nodig zijn. De onderzoeksresultaten worden samen met het landschapsontwerp vertaald naar de aanvraag van een omgevingsvergunning, die we indienen bij de gemeente Beekdaelen.

Presentatie eerste globale schetsontwerp

Tijdens een informatiebijeenkomst op 23 november 2023 lichtten we de huidige stand van zaken van de plannen voor de Danikerberg toe. Landschapsarchitecten van HeusschenCopier Landschapskracht presenteerden het eerste globale schetsontwerp van hoe de ontwikkeling eruit kan zien. In dit schetsontwerp zijn de bouwstenen Natuurontwikkeling en -beheer, Ritueel voor afscheid en Verbinding en zonering over elkaar gelegd.

Er was ruimte om vragen te stellen en om ideeën en zorgen te delen. Op donderdagavond 14 december 2023 organiseerden we voor direct omwonenden en vertegenwoordigers van verschillende groepen recreanten een meedenkavond over het onderwerp recreatie en zonering. HeusschenCopier begeleidde deze avond.
Lees op de pagina ‘Denk mee’ meer over het vervolg van de gesprekken met de omgeving en de komende geplande activiteiten en bijeenkomsten.

Lees op de pagina ‘Denk mee’ meer over het vervolg van de omgevingsdialoog en de komende geplande activiteiten en bijeenkomsten.

© 2024 Danikerberg.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring