Uitbreiding van natuur en recreatiemogelijkheden

De natuur in Nederland is kwetsbaar. Natuurmonumenten beschermt, behoudt en ontwikkelt daarom natuurgebieden, waaronder de Danikerberg ten oosten van Geleen. Om de natuur te versterken en te zorgen voor meer biodiversiteit in het gebied, heeft Natuurmonumenten enkele jaren geleden landbouwgrond aangekocht. Het doel is om deze percelen om te vormen naar natuur, waaronder kruidenrijke graslanden.

Variatie

Naast de uitbreiding, heeft Natuurmonumenten de ambitie om in het kleinschalige beekdallandschap de bestaande natuur te versterken en gevarieerder te maken. Dat kan door meer landschapselementen met hoge natuurwaarden te realiseren, zoals kleinschalige hoogstamboomgaarden, vrijstaande bomen, heggen en graften (begroeide mini-terrassen op hellingen). Daarnaast is het streven een gevarieerder bos te creëren dat bestaat uit verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden, met een grote soortenrijkdom aan planten en dieren.

Verbinding

De droom is om in de toekomst, waar mogelijk, natuurlijke verbindingen te maken met andere natuurgebieden langs de Geleenbeek.

Beleving versterken

Naast het uitbreiden en versterken van de natuur op de Danikerberg, is de ambitie om ook de beleefbaarheid te versterken. Dit wil zeggen dat door goed onderhouden paden, korte ommetjes en regionale routes mensen kunnen genieten van de natuur en cultuurhistorie in het gebied. Ook op het om te vormen landbouwgrond worden wandelpaden aangelegd. Daarnaast kunnen recreatiestromen worden gescheiden en kwetsbare delen ontzien, waardoor de natuur optimaal kan worden beleefd zonder dat de natuur er onder lijdt en gebruikersgroepen elkaar in de weg zitten.

© 2024 Danikerberg.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring