Plan uitbreiding natuur Danikerberg

Een van de doelen is het versterken van de biodiversiteit op de Danikerberg. We willen de nieuwe natuur zorgvuldig inrichten en de natuur intensief beheren. De populaties (leefgemeenschappen) van al aanwezige plant- en diersoorten worden dan sterker en groter, nieuwe inheemse soorten kunnen zich hier vestigen en de biodiversiteit neemt toe. Daarnaast willen we het gebied in de toekomst beter verbinden met andere natuurgebieden aan het Geleenbeekdal. Het leefgebied van planten en dieren wordt hierdoor groter en recreanten kunnen meer aaneengesloten natuur beleven op hun eigen manier.

Image placeholder

Natuuruitbreiding

Gevarieerde, sterke natuur en optimaal beleven. Dat is waar we aan werken voor Danikerberg.

Lees verder
Image placeholder

Natuurbegraven

De ambitie is om een deel van het (natuur)gebied in te richten als een natuurbegraafplaats.

Lees verder
Image placeholder

Denk mee

We vinden het belangrijk om omwonenden en belanghebbenden te betrekken bij het natuurgebied.

Lees verder
landschap danikerberg

Laatste nieuws

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

© 2024 Danikerberg.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring | Site: SWiF