Volgende bericht»

Pas op de plaats planvorming natuurontwikkeling en natuurbegraven Danikerberg

Deel dit bericht op

Natuurmonumenten werkt voor de Danikerberg in het Geleenbeekdal aan een initiatief voor natuurontwikkeling met ruimte voor natuurbegraven. Gesprekken hierover met de omgeving vinden sinds vorig jaar plaats. Helaas is door polarisatie een gesprek over de plannen op dit moment niet mogelijk. Daarom legt Natuurmonumenten het project nu tijdelijk stil.

In gesprek met omgeving
Vanaf vorig jaar zijn we over dit initiatief in gesprek met de omgeving. Die gesprekken verliepen in eerste instantie met respect voor elkaars belangen en standpunten. Het is voor ons belangrijk de omgeving bij de ontwikkeling te betrekken en op een respectvolle manier met elkaar hierover te spreken. De natuur staat immers dicht bij de mensen, zo ook op de Danikerberg en dat is waardevol.

Echter, de actiegroep Houd Daniken Levend organiseert nu activiteiten tegen dit initiatief. Er wordt onjuiste informatie verspreid en het gesprek is verhard waardoor er niet meer goed naar elkaar geluisterd kan worden.

Polarisatie helpt niemand
We constateren dat de situatie hierdoor is gepolariseerd en dat een goed gesprek met de gehele omgeving op dit moment niet mogelijk is. Wij maken als initiatiefnemers daarom een pas op de plaats en beraden ons wanneer en op welke wijze dit gesprek voortgezet kan worden. Doel is en blijft om dat te doen wat goed is voor de natuur én de mensen die de natuur graag beleven. Dat is waar Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland altijd voor staan.

Zodra we weten hoe we het gesprek met de omgeving voort willen zetten, zullen we je hierover informeren via deze nieuwsbrief.

Natuur beschermen en uitbreiden
Natuurmonumenten is een vereniging die zich sterk maakt voor bestaande en nieuwe natuur in Nederland. Natuurmonumenten koopt daarom ook gronden aan om natuur van te maken en onderzoekt steeds nieuwe kansen voor het beschermen, ontwikkelen en uitbreiden van natuurgebieden. Door het toevoegen van natuurbegraven maken we uitbreiding en versterking van de natuur op de Danikerberg mogelijk, net als uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden.

Natuurmonumenten werkt hiervoor samen met Natuurbegraven Nederland. Een van de doelen in het gebied is het versterken van de biodiversiteit. Dat gebeurt door herinrichting en natuurbeheer. Daardoor worden de leefgemeenschappen van al aanwezige plant- en diersoorten sterker en groter en kunnen nieuwe inheemse soorten zich hier vestigen. In de toekomst willen we het gebied beter verbinden met andere natuurgebieden in het Geleenbeekdal. Het leefgebied van planten en dieren wordt hierdoor groter.

Deel dit bericht op
Volgende bericht»

© 2024 Danikerberg.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring