Terugblik informatiebijeenkomst 25 januari

Deel dit bericht op

Op 25 januari namen ongeveer 140 geïnteresseerden deel aan de informatiebijeenkomst die werd gehouden in 3 rondes. De bijeenkomst vond plaats in de Biesenhof in Geleen. Onder de deelnemers waren veel omwonenden en andere mensen uit de Westelijke Mijnstreek en waren afgevaardigden van organisaties en enkele raadsleden aanwezig.

Toelichting tijdens plenair deel
Tijdens elke ronde werd gestart met een presentatie. Hierin werden de ambities voor de Danikerberg toegelicht om de natuur en het cultuurlandschap uit te breiden en te versterken, de beleving te vergroten en ruimte te bieden aan natuurbegraven. Door samen te werken met Natuurbegraven Nederland kunnen we onze natuurambities voor de Danikerberg versneld realiseren en een laatste rustplaats bieden in de natuur. Concrete kansen die we zien voor natuurontwikkeling zijn:

 • Vergroten van de biodiversiteit in het bestaande kruidenrijke natuurgrasland.
 • Voormalige productie akker en weilanden omvormen naar kruidenrijke natuurgraslanden met grotere biodiversiteit.
 • Steilere wandjes (graften) interessanter maken voor planten en dieren.
 • Versterken van de natuurlijke gelaagdheid van de holle wegen door aanplant in de randen.
 • Versterken van de gelaagdheid en variatie in natuurrijke bosranden.

Reacties eerste schetsontwerp

In de presentatie werd ook ingegaan op de reacties die zijn ontvangen op het eerste schetsontwerp dat eind 2023 is gepresenteerd. De belangrijkste punten hierin waren:

 • Rust in het gebied is belangrijk met voldoende ruimte voor de natuur.
 • Recreanten willen volop kunnen blijven recreëren in het bos.
 • Veel recreanten willen liever niet geconfronteerd worden met een uitvaart.
 • Veel recreanten vinden begraven in het bos geen prettig idee.

Aanpassing gebied
Naar aanleiding van de reacties op het eerste schetsontwerp  is besloten het plangebied voor natuurbegraven kleiner te maken.

Toegelicht werd wat dat betekent:

 • Natuurbegraven zal alleen plaats vinden op de akker- en graslanden in het plangebied.
 • Er wordt dus niet begraven in het bos, nu niet en ook in de toekomst niet.
 • Het plangebied biedt op 10 hectare ruimte voor natuurbegraven (in plaats van op 18 hectare), waar op maximaal 10% daadwerkelijk begraven kan worden.
 • Er is hier ruimte voor maximaal 3.700 graven (in plaats van 6000), over een periode van 30-40 jaar, daar waar de natuur het toelaat.

Wat onveranderd blijft:

 • Het totale natuurgebied van de Danikerberg is en blijft voor iedereen vrij toegankelijk.
 • Er komen geen hekken om het gebied.
 • Er komen extra recreatiemogelijkheden op de akker en graslanden in de vorm van wandelpaden.
 • Het natuurgebied is en blijft eigendom van Natuurmonumenten.

De natuurambities voor de gehele Danikerberg blijven bestaan. Verkleining van het gebied waar natuurbegraven kan worden, betekent wel dat een deel van de ambities minder snel waargemaakt kan worden of bijgesteld moet worden.

Kijk hier voor de presentatie die op 25 januari vertoond werd.

In gesprek
Ondanks de wens van enkele aanwezigen om vragen centraal te stellen en te beantwoorden, koos de organisatie ervoor om in groepen uiteen te gaan. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen de ruimte kreeg om zijn vragen te stellen, zijn ideeën en zorgen te delen en zodoende per individu aandacht en antwoord te kunnen geven.  Medewerkers van Natuurmonumenten, Natuurbegraven Nederland en Heusschen Copier Landschapskracht gingen in vier hoeken van de zaal in gesprek met de deelnemers.

Net zoals tijdens de bijeenkomsten in 2023, zagen we een grote betrokkenheid van de aanwezigen bij de Danikerberg, wat we erg waarderen. Er werden veel vragen gesteld en wensen en zorgen geuit.

Een greep uit de veel gestelde vragen:

 • Kunnen jullie garanderen dat er ook na verloop van tijd niet begraven gaat worden in het bos?
 • Wat gaan jullie nog doen aan natuurontwikkeling in het bos als hier niet meer begraven gaat worden?
 • Komen de opbrengsten van het natuurbegraven terug naar de Danikerberg?
 • Hoe gaat een ceremonie in zijn werk?
 • Hoe zit het met het extra verkeer dat er op de natuurbegraafplaats afkomt?
 • Waarom is natuurbegraven nodig voor de natuurontwikkeling? Zijn er geen alternatieven?
 • Is er behoefte-onderzoek gedaan naar natuurbegraven in deze omgeving?
 • Kunnen jullie concreter maken hoe de natuur er beter van wordt?
 • Wat zijn de effecten van natuurbegraven op de bodem- en grondwaterkwaliteit?

Hoe gaan we verder?
Wij hebben op de bijeenkomst op donderdag 25 januari veel vragen, zorgen en wensen van de aanwezigen opgehaald. De betrokkenheid bij de Danikerberg is groot en dat betekent dat we veel inbreng hebben mogen ontvangen.

Voordat wij het gesprek met de omgeving voortzetten, willen wij graag de onderwerpen waar veel vragen of zorgen over leven nader uitwerken. We willen zorgvuldig omgaan met wat er bij de omgeving leeft. Dat betekent dat we de ruimte en tijd willen nemen om hier mee aan de slag te gaan.

Zodra wij zover zijn, informeren wij je als eerste via onze nieuwsbrief over het vervolg van het gesprek met de omgeving. Ditzelfde geldt voor ons initiatief om enkele wandelingen door het gebied te organiseren. Wij houden je hier via onze website en nieuwsbrief van op de hoogte.

Klik op onderstaande poster en navigeer via de pijltjes naar beide schetsontwerpen.

Deel dit bericht op

© 2024 Danikerberg.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring